arbejdsliv

Typologi, som redskab i det moderne arbejdsliv

For 50 år siden havde en hvilken som helst medarbejder en veldefineret opgave og en forholdsvis afklaret rolle. Når man valgte en opgave, der svarede til kompasset, passede pengene. Sådan ser verden ikke ud i dag. Mange jobs er i dag presset ud over hele det typologiske kompas og det har den konsekvens, at vi alle presses ud i områder af vores personlighed. Det kan være udviklende men det er også der, vi har det svært, er langsomme, laver fejl, føler os hjælpeløse og er i risiko for at bliver stressede, angste og depressive.

Hjemmehjælperen skal ikke længere “bare” yde omsorg men også dokumentere sin indsats. Omsorg og dokumentation er modsatrettede opgaver i det typologiske kompas. Det kan læres, men det tager tid og der vil ofte være mange fejl og når tiden går fra kerneydelsen, presses den ansatte ikke bare typologisk. Det er i virkeligheden et pres på den personlige integritet.

Pædagogen har som hjemmehjælperen fået pålagt en række dokumentationsopgaver oveni det pædagogiske arbejde og selvom mange pædagoger fint kan se pointen, er det en opgave, der stresser, fordi den ikke ligger lige til den typiske pædagogs typologiske højreben.

Læreren skal i dag ikke bare holde ro og gennemgå et pensum, men udføre sin gerning i samarbejde med forældrene og  formå at styrke barnets lyst til at lære. Hvis det antages, at lærere har en relativt ensartet typologi samtidig med at deres elever udgør en typologisk mangfoldighed, vil en del elever have deres præferencer i den modsatte side af kompasset. Sådanne elever tror jeg kan sætte en lærer under typologisk pres og omvendt!

Når vi presses ud i hjørnerne af vores typologiske kompas, kan vi komme til at føle, at vi er “ude af os selv”. Med typologien har vi et værktøj både til at “blive os selv” og til at “komme til os selv” igen og mere bevidst tage højde for de indbyrdes forskelle og skabe optimale match mellem ansatte og deres opgaver og brugere og således skabe bedre trivsel og bedre resultater.

John Beebes in-depth typologi er en videre udvikling af MBTIs version af typologien og tager udgangspunkt i teorien om at typologien opererer med otte bevidsthedsfunktioner, der styres mod bevidstheden i samspil med en indre psykodynamik. Med tidens høje og differentierede krav, lukkes op til flere lag i vores psykiske system og hermed til psykisk energi, der er bundet til ubevidst dynamik, hvor vi ikke forstår, hvad der foregår i os. Netop dette kan forklare stigende problemer med fx stress, angst og depression.

Der kan opstilles mange modeller for og udvikles mange værktøjer til at introducere typologi i en organisation. Typologi kan anvendes som konflikthåndteringsværktøj, når samarbejdet er gået i hårdknude og som analyse- og udviklingsværktøj ved større organisatoriske forandringer og som strategisk planlægningsværktøj – fx at sikre bedre trivsel for introverte i skolen.

Jeg henvender mig med mit typologi tilbud til mennesker og organisationer, som ønsker at bruge typologien til at favne den typologiske mangfoldighed med henblik på at skabe udvikling, trivsel og bedre resultater i organisationer og på arbejdspladser.

In-depth typologi er et mere individuelt redskab til medarbejdere, som er ramt af stress og til dem, som måske ikke har fundet deres kompasretning fx på jobcentre.

In-depth typologi er også til mennesker som trives, men ønsker at styrke deres personlighed til at være mere støttende, mere kreativ og mere forankret i sig selv.

KONTAKT: Hanne Urhøj. Mail: hanne@typologi.net Mobil: 23903968