T Y P O L O G I

Forstå dig selv og andre bedre med typologi

Typologien, der af mange kendes fra betegnelser som MBTI og JTI og fra gratis tests på nettet, kan være et nyttigt værktøj, når du skal vælge uddannelse, søge job eller finde partner – eller er i gang med at udvikle karriere. Jeg kan tilbyde en psykodynamisk add-on til den klassiske typologi, hvis du vil et spadestik dybere og gerne med udgangspunkt i et værktøj, som du muligvis allerede har stiftet bekendtskab med. Den psykodynamiske typologi kan være et godt redskab for dig, som er ramt af stress og til dig, som har vanskeligt ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og måske oplever de samme vanskeligheder på arbejdsmarkedet gang på gang.

Med typologi kan man forklare menneskers forskellighed og give redskaber til at arbejde med forskelligheden frem for imod.

Vi begynder med en test, der ikke er en personligheds test, men et redskab til at give større indsigt i egne præferencer ud fra fire dimensioner:

  1. Hvorfra henter du din energi; ude blandt andre eller gennem indre refleksion?
  2. Hvordan samler du informationer; gennem fakta og detaljer eller ved at kæde informationer sammen og se mønstre og større sammenhænge?
  3. Hvordan vurderer du en situation; gennem logisk tænkning eller gennem mavefornemmelse?
  4. Hvordan er din livsstil: er du vurderende eller er du opfattende / til en fast eller fleksibel struktur?

Tilsammen danner dine fire overordnede præferencer en slags indre kompas. Når du følger din kompasretning, får du vind i sejlene. Hvis du derimod sejler mod din kompasretning vil du hurtig blive træt.

Der er tre overordnede udviklingstrin indenfor typologien

  1. Carl Gustav Jungs teori om de psykologiske typer 1921.
  2. Meyers-Briggs typeindikator test (MBTI) og 16 personlighedstyper med 16 tilhørende typekoder og Jungs Type Indeks (JTI) som er en videreudvikling af MBTI, og en test, som tager hensyn til skandinaviske forhold.
  3. John Beebes psykodynamisk typologi, som tager udgangspunkt i MBTI og i teorien om at typologien opererer med otte bevidsthedsfunktioner, der styres mod bevidstheden i samspil med en ubevidst dynamik. Med tidens høje og differentierede krav, lukkes op til flere lag i vores psykiske system og hermed til psykisk energi, der er bundet til sådanne ubevidste dynamikker, hvor vi ikke forstår, hvad der foregår i os. Netop dette kan forklare stigende problemer med fx stress, angst og depression.

KONTAKT: Hanne Urhøj. Mail: hanneurhoj@post.cybercity.dk Mobil: 23903968