Udvikling med klassisk og ny jungiansk typologi

Har du behov for at få justeret kursen i livet? Eller har I som familie, gruppe eller organisation behov for at samtale- og udviklingsværktøj, så tilbyder Jungiansk analytiker Hanne Urhøj* og Charles Bo Nielsen, der er bachelor i sociolog og international rollespiller, typologiske tests og tilbagemelding og typologi-workshops. Vores fokus er på spænding og afspænding mellem Jeg’et og Skyggen.

Vi arbejder med både klassisk typologi, som kendes fra MBTI og JTI og med ny jungiansk typologi, hvor vi kobler arketyper på typologien. Mens den klassiske typologiske test deler os op i 16 typer, så gør den ny jungiansk typologi med arketyperne os til unikke mennesker. Og ved at sætte arketyper på typologien får vi et kraftfuldt nyt værktøj til personlig udvikling, hvor formålet er at frigøre energi til både at kunne stå op i egen ret – Jeget – og komme de andre – Skyggen – i møde. Værktøjet kan være velegnet i grupper, som arbejder med at vikle sig ud af gamle mønstre og med revitalisere gruppens energi.

Fx: Hvis du har typekoden INFP, så vil din første funktion være den introverte følefunktion. Den største Skygge for en INFP hænger ofte sammen med den udadvendte tænkefunktion. Og mennesker, der udtrykker sig klart i store forsamlinger, kan godt give anledning til misundelse hos en INFP. Og hvordan kommer man da det imøde?

Den introverte følefunktion er hos INFP ‘båret med bevidstheden på ryggen af Heltearketypen’. Hvis den arketype er konstelleret godt gennem opvæksten, sådan at personen kan opfatte sig selv som en helt, så vil den bevidsthedsfunktion være godt på vej. Den indadvendte følefunktion handler om at kunne mærke og vurdere, hvad der har værdi for en selv. Og hvis den bevidsthedsfunktion også har haft gode udviklingsmuligheder i opvæksten, kan det være ligetil at få den første funktion til at virke, som den skal. Og tilsvarende for anden funktionen, som for en INFP-type er ekstrovert intuition, og som bæres Forældrearketypen. Hvis arketypen er godt konstelleret og hvis den ekstroverte intuition har haft gode udviklingsmuligheder, så kan den udviklingen af andenfunktionen også være ligetil.

Hvis man omvendt har ondt i både arketyper og bevidsthedsfunktioner, så er det, at vi kan komme ud af kurs. Og her synes vi, at især den moderne jungianske typologi er et usædvanligt godt værktøj.

Hanne har i mange år arbejdet som jungiansk analytiker med egen praksis i Gentofte og Lyngby og nu Nivå. Og i den forbindelse også med både klassisk og ny typologi siden 2005. Og for at få udbredt værktøjet har hun slået sig sammen med Charles, der i mange år har arbejdet med at udvikle workshops indenfor det, der kaldes live active role play. Også her er udvikling af ‘karakteren’ i fokus.

Søg videre på vores tilbud på nedenstående links eller se vores mange tekster, som du frit kan downloade og som du er velkommen til at dele videre, blot det bliver i vores format og med vores copyright.

Websider om moderne jungiansk typologi

©2015 /2022/2023 Hanne Urhøj* Jungiansk analytiker. DSAP/IAAP. www.typologi.net / mens min side www.psykoanalyse.nu er hacket, henviser jeg til www.jungforalle.dk, hvor jeg er medredaktør og forfatter.

KONTAKT: Hanne Urhøj. Mail: hanneurhoj@post.cybercity.dk.Mobil: 23903968